oud wethouder Peter van der Ven


Sinds 2010 neemt Lokaalbelang deel in het college.
Dit is onze wethouder Peter van de Ven. Beter van der VenLokaalbelang kiest tijdens de algemene ledenvergadering unaniem Peter van der Ven als lijsttrekker.
Met de keuze van Peter van der Ven als lijsttrekker en beoogd wethouderskandidaat gaat Lokaalbelang voor bestuurlijke continuïteit.

Duidelijk is dat Peter van der Ven dit alleen kan doen als wethouder en dat hij niet in de raad komt.
Peter van der Ven is als huidig wethouder op drie belangrijke fronten bezig geweest in de afgelopen periode en daarbij zijn veel zaken in gang gezet die om voortgang of afronding vragen.
In alle 5 kernen van de gemeente Werkendam is hij bezig met de uitvoering van plannen voor brede scholen en dorpshuizen.

De komende vier jaar worden alle plannen in de finale uitvoering gebracht.
Als wethouder heeft Van der Ven leiding gegeven aan het proces van de grote decentralisaties.
De Jeugdzorg, de overgang van AWBZ naar WMO en de arbeidsdeelname van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, het moet allemaal in de komende periode gestalte krijgen. Hij wil die processen afronden.

Als wethouder van sport heeft hij gezorgd voor een nieuwe sportnota, maar hij wil graag verder gaan om knelpunten als VV Sleeuwijk, SKV en Altena Road Runners aan te pakken. Als portefeuillehouder financiën heeft hij in de afgelopen 4 jaar gewaakt over de sterke financiële positie van de gemeente Werkendam. Nu de economische crisis naar een einde lijkt te gaan, wil hij het zorgvuldige beleid doorzetten.

 

© Copyright Lokaalbelang