Wethouder John Bakker


 

John Bakker

Geb.datum:
13-02-1967 in Papendrecht

Adres:
Munnikenland 40
4254 EB  Sleeuwijk

Opleiding:
HTS Chemische Technologie

Beroep:
Ambtenaar bij de gemeente Breda

Achtergrond:
Voor mijn derde levensjaar al in Sleeuwijk komen wonen en nooit meer weggegaan. Begonnen op de Morgenster in Sleeuwijk, daarna 3 jaar Mavo en 2 jaar Havo op de Wegwijzer (nu: Altena College) te Sleeuwijk om mijn schoolcarrière af te sluiten op de Hogere Technische School in Dordrecht.

Getrouwd met Marja Bakker-Lagrouw en trotse vader van 3 kinderen, waarvan de oudste (Julia) dit jaar haar Havo-diploma hoopt te halen om daarna te gaan studeren. De middelste (Levi) zit in groep 8 en gaat in het nieuwe schooljaar naar het Altena College. De jongste telg (Noa) zit in groep 7, dus daarvoor komt volgend schooljaar de tijd van kiezen in zicht.
Na militaire dienst begonnen bij de provincie Zuid-Holland om daarna bij de gemeente Waalwijk te gaan werken. Na een uitstap van bijna 2 jaar bij de provincie Noord-Brabant ben ik in 2001 bij de gemeente Breda begonnen binnen de directie Milieu. Momenteel werkzaam bij de afdeling Mobiliteit en Milieu.
Al met al ben ik dit jaar al weer 25 jaar ambtenaar.

In mijn vrije tijd al ongeveer 20 jaar als bestuurslid bij Showkorps Wilhelmina Sleeuwijk betrokken, waar alle gezinsleden een instrument bespelen. Verder sinds circa 2 jaar bestuurslid van het 4 Mei-comite Sleeuwijk en de werkgroep Altena van het Lilianefonds.

Hoe in de politiek terecht gekomen?
Door mijn werk als ambtenaar al lang in een politieke omgeving werkzaam, maar met name de laatste jaren veel direct bij de advisering van het college van Burgemeester en Wethouders betrokken geweest. Dit wakkerde mijn interesse in politiek verder aan en toen Bob du Burck mij vroeg om eens een gesprek met hem, Peter Ribbers en Jan Dokman te hebben, hapte ik snel toe. Het klikte direct en ook bij een bijeenkomst van Lokaalbelang voelde het goed. Er werd op een open en eerlijke manier over alle onderwerpen gediscussieerd met denkbeelden die mij aanspreken.
Na al jaren actief te zijn geweest in het verenigingsleven, wil ik niet alleen op die manier een bijdrage aan de maatschappij leveren, maar ook door politiek actief te zijn bij een (lokale) politieke partij die mij aanspreekt.

Politieke doelstelling:
Met daadkrachtig en betrokken bestuur de eigen identiteit van de 5 kernen van de gemeente Werkendam behouden. De gemeentelijke politiek moet daarbij worden afgestemd op het belang van de inwoners van de verschillende kernen, waarbij veel aandacht moet zijn voor (het vergroten van) de betrokkenheid van en luisteren naar de inwoners.

Het maatschappelijke leven speelt zich voor een groot deel in ´dorpshuizen` en bij (sport)verenigingen af, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Op onder andere deze manier wordt eenzaamheid voorkomen, wordt wederzijds begrip gekweekt en kan iedereen de benodigde lichaamsbeweging krijgen. Niet alleen de gemeente, maar bijvoorbeeld ook scholen, zorginstellingen en (sport)verenigingen hebben hier groot belang bij, maar het is nu eenmaal zo dat de gemeente hierin een regierol vervult. Deze rol moet wel in samenwerking worden opgepakt, waarbij eigen initiatieven zoveel mogelijk worden ondersteund. Samen houden we de 5 kernen van de gemeente Werkendam mooi, schoon en veilig.

Ideaal:
Iedereen moet deel (kunnen) nemen aan het maatschappelijke leven, maar iedereen moet daar dan ook zijn of haar steentje aan bijdragen. Niet alleen maar klagen en mopperen, maar zelf proberen mee te denken aan oplossingen en deze tot uitvoering zien te krijgen.

Trots:
Op de eerste plaats ben ik trots op mijn gezin, want door veel en open met elkaar te praten, hebben ze allemaal een groot rechtvaardigheidsgevoel en zijn ze betrokken mensen. Trots ben ik ook op wat we met Showkorps Wilhelmina hebben bereikt, waarbij we de eigen identiteit niet uit het oog zijn verloren.
Trots op wat Lokaalbelang in de afgelopen collegeperiode samen met de partners heeft bereikt, is misschien wat te sterk uitgedrukt maar Grote complimenten zijn zeker op zijn plaats. Trots ben ik er wel op dat ik nu onderdeel van die partij uit mag maken, die ook de beste lijsttrekker en wethouder van de gemeente levert.

© Copyright Lokaalbelang