VVV Land van Heusden en Altena houdt bijeenkomst in nieuwe Biesboschmuseum.

biesbosch

Dinsdag 29 september werd er in het prachtige nieuwe Biesboschmuseum 
een bijeenkomst gehouden door de VVV Land van Heusden en Altena om de 
deels verouderde toeristische visie tegen het licht te houden en waar 
nodig aan te passen. Fractiegenoot Henk Bouman was daarbij aanwezig.

In 2011 hebben de samenwerkende gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem samen met de VVV en verschillende ondernemers de toeristische visie van het Land van Heusden en Altena opgesteld:
Ongezien, Ongewoon en Ongekend.
Vorig jaar tijdens de jubileumbijeenkomst van VVV Altena Biesbosch op Fort Altena bleek al snel dat we niet meer Ongezien, Ongewoon en Ongekend zijn. We hebben dezelfde identiteit maar ons imago verandert. De toeristische sec-
tor is gegroeid, de infrastructuur is verbeterd, het aantal bed en breakfast is toegenomen, veel ondernemers zijn actief met diverse producten en een kleurrijk aanbod.
Tijd om de visie die we hebben op toerisme en recreatie in de regio te herzien.
De VVV wilde weten waar de focus ligt in de promotie. Welke thema’s kiezen we om ons te verkopen?
Hoe passen we onze producten hierop aan? En met welke stijl en taal communiceren we?
Wat ontbreekt er nog en wat kan beter waren de andere vragen.
Tijdens de jubileumbijeenkomst zijn een aantal sleutelhouders aangewezen. De sleutelhouders hebben samen met de VVV een aantal bijeenkomsten gehad over onder andere het imago van de streek.
Het komende half jaar wil de VVV met alle betrokkenen concrete stappen maken om te komen tot een herziene visie met een actieplan.

Tijdens de interactieve sessie was een ontwerper aanwezig om onze gevoelens en praktische bevindingen, omtrent de streek, om te zetten in stijlelementen die het gekozen imago ondersteunen en ons zichtbaar maken.
In de stijlgids die daaruit voortkomt, zal onder andere omschreven staan welke toon we gebruiken om ons gebied te promoten, welke fotos we hiervoor
kiezen en hoe we communiceren, online, via drukwerk en met elkaar.
De stijlgids bevat ook een logo, regels over welk(e) lettertype(s) er standaard gebruikt worden, de kleuren die we kiezen en op welke manier we dit alles inzetten.
Een waardevolle middag waarin de (vele) aanwezigen aktief hun bijdragen leverden.
We zijn benieuwd naar het vervolg.

  Op bezoek bij vv Sleeuwijk en korfbalvereniging SKV

  Op uitnodiging van het bestuur van vv Sleeuwijk en SKV zijn we zaterdag 28 september j.l. bijgepraat over de problematiek waar deze verenigingen momenteel mee wordt geconfronteerd. Door de wijziging van bouwlocaties van de Nieuwe Banne (bij de voetbalvelden) naar de Nieuwe S wordt de voorgestelde verplaatsing van de voetbalvelden een groot aantal jaren vooruitgeschoven.
  De gemeente Werkendam stuurt op basis van die veranderde context aan op behoud van het huidige sportpark.

  Voor de verenigingen heeft dit belangrijke gevolgen :
  1. Er moet een inhaalslag gemaakt worden met investeringen die vanaf 2006 niet zijn gedaan of uitgesteld;
  2. Er moet gezocht worden naar een financiële basis voor instandhouding van het huidige complex in de komende 15 jaar;
  3. Hoe vangen we de ledengroei op binnen de grenzen van het huidige sportpark.

  In het ‘kort’ zijn dan de opgaven (wensen) :
  1. Vervanging veld 2 in een kunstgrasveld;
  2. Aanleg pupillenveld (kunstgras!?) op bestaande oefenhoek, ook geschikt voor 7 tegen 7 veteranenvoetbal;
  3. Nieuwe kleed-en bergruimte;
  4. Nieuwe (2e) toegang naar het sportpark met nieuwe parkeerruimte aan de Roefweg;
  5. Voor SKV vervanging natuurgrasveld in kunstgrasveld.

  Ons werd duidelijk gemaakt hoe intensief de velden momenteel gebruikt worden, ook door de scholen (De Schans en Het Altena college). Bovendien werd verduidelijkt dat er gezien het aantal leden vv Sleeuwijk recht heeft op een extra veld. Ruimte is daarvoor echter niet beschikbaar.

  Dat er iets moet gebeuren is duidelijk. Maar wat is (financieel) haalbaar?

  Er is tijdens de rondgang over de velden ook gesproken over de Altena Roadrunners die een baan zoeken (rond veld 3?!) en ook over de wensen van een nog op te richten hockeyclub (op het kunstgras van SKV?!).

  Het laatste woord is hierover nog niet gesproken.

   

  foto (2)

   © Copyright Lokaalbelang