Fractieleden

Fractie pagina Lokaalbelang

De Fractie bestaat uit zeven raadsleden, twee burgerleden en 1 fractiesecretaresse.

Bestuur: Algemene zaken, Economie & Financiën
Inwoners: Scholen, Zorg, Welzijn & Sport
Grondgebied: Agrarisch, Bouwen, Wonen & Bestemmingsplan

Raadsleden:
Jan Dokman (Inwoners en Fractievoorzitter)

Jan-Dokman

geb 11-02-1945
Rijksstraatweg 29, 4254 XA Sleeuwijk
0183 301822

e-mail: jan.dokman@werkendam.nl
Achtergrond:
Ik ben altijd in de accountancy werkzaam geweest waar ik kleine en grote, lokale en internationale klanten heb gehad. Omdat ik altijd geinteresseerd was in juridische aspecten heb ik een avondstudie rechten aan de Universiteit Leiden gedaan waar ik afgestudeerd ben.

Hoe in de politiek terecht gekomen?

Ik ben in de politiek gegaan omdat ik nieuwsgierig was hoe besluiten tot stand kwamen en ik ook mee wilde werken aan besluiten die uitgelegd konden worden aan de inwoners van onze gemeente.

Politieke doelstelling

Mijn doel is een efficiënte, klantgerichte en klantvriendelijke gemeentelijke organisatie. Ik realiseer mij daarbij terdege dat we het niet iedereen naar de zin kunnen maken. In de politiek moet je afwegingen van belangen maken en op basis daarvan kiezen. Die keuze moet altijd uitgelegd kunnen worden aan de inwoners van onze gemeente Werkendam.

Ideaal:

Ik heb gekozen voor Lokaalbelang, een sterke lokale partij, omdat ik vind dat we moeten beslissen zonder enige ideologische druk van landelijke partijen; lokale problemen moeten worden opgelost op basis van de lokale kennis en de lokale inzichten. Landelijke partijrichtlijnen belemmeren een doelmatige en doelgerichte oplossing en voegen weinig toe.
Peter Ribbers (Grondgebied)

Peter-Ribbers

Geboren te Hank  25 november 1955
Wonende te Dussen Getrouwd met Diny en samen trotse ouders van onze tweeling Erik en Danny
Werk; Praktijkeigenaar Ribbers Fysiotherapie te Hank en Dussen
e-mail: peter.ribbers@werkendam.nl

Hoe in de politiek terecht gekomen?
Geboren en getogen in een arbeidersgezin, ontmoette ik in mijn jeugd allemaal dezelfde  KVP bestuurders in alle geledingen van  Onderwijs, Woningbouwverenigingen, Waterschap, Bankbesturen en Politiek. In die kringen werd het geregeld. Voor mij juist de reden om me daar verder in te verdiepen en een lokale ideologie dicht bij en voor de inwoner te zoeken. Bij de Stuurgroep in de gemeente Dussen, volgens mij de oudste lokale partij van Nederland, vond ik de politieke spirit en passie.Politiek Doelstelling; te veel om op te noemen maar het behoud van de identiteit van de eigen leefomgeving van iedere inwoner staat hoog in het vaandel. De politiek is geen doel op zich maar is er juist voor het individu. Besluitvorming moet transparanter.Politieke ervaring; Inmiddels 24 jaar raadslid waarvan 13 jaar wethouder.Trots; Dat Lokaalbelang een stabiele lokale politieke partij is, waar rekening mee gehouden wordt. Een partij met een heldere visie met een aanhang die nog steeds groeit. Ervaring en bestuurskwaliteit zijn onze kern eigenschappen en we beschikken over een geweldige lijsttrekker. Gewoon, de beste wethouder in de gemeente Werkendam.
Philip de Haan (bestuur)
Geb. 4 mei 1959 in Werkendam
Adres: Bereklauw 96 Werkendam
e-mail: philip.den.haan@werkendam.nl
Beroep;
Senior Teamleider bij Toezicht&Handhaving Gemeente RotterdamAchtergrond:
Van Rehoboth, naar Wegwijzer, vervolgens Politieopleiding (ruim 35 jaar Politie Rotterdam-Rijnmond) en nu bij Gemeente Rotterdam.
De nieuwe baan is uitdagend, maar de jaren bij de politie zijn onuitwisbaar positief geweest.
Vooral het werk bij de Recherche en Openbare Orde (begeleiden Koninklijke bezoeken, demonstraties en voetbalgeweld etc) springen eruit.Hoe in politiek terecht gekomen?Vanuit nieuwsgierigheid. Wat gebeurd er nu allemaal en waar kunnen inwoners nog invloed op hebben. Lokaalbelang, toen nog SDC sprak mij vanaf begin aan het meest aan. Gewoon vanuit de gedachte dat je vanuit een lokale partij, anders dan vanuit een afgeleide vorm van een landelijke politieke partij, echt met de plaatselijke politiek bezig kunt zijn. Inmiddels ben ik al weer ruim 8 jaar direct en indirect betrokken bij deze leuke partij. Op dit moment zelfs als raadslid, als vervanger voor Elsbeth van Beek.Politieke doelstelling:
Op basis van de juiste informatie de juiste beslissingen (laten) nemen, waarbij ik het belangrijk vind om tot een paar cijfers achter de komma te achterhalen wat de juiste informatie is. Vanuit  mijn nieuwe functie bij Stadsbeheer in Rotterdam leer ik elke dag hoe belangrijk het heden ten dage is om de informatie van de inwoners serieuzer te nemen en de ambtenarij dichterbij de inwoners te brengen. Niet gemakkelijk maar volgens mij door wederzijds begrip wel haalbaar. “Als je altijd maar weer doet wat je deed, krijg je wat je had”  Dat hoeft niet verkeerd te zijn, maar meegaan met de tijd lijkt handiger.Ideaal:
Zit een beetje opgesloten in mijn politieke doelstelling. Probeer eens vernieuwend te zijn. Dat zijn we in onze gemeente al wel op aantal terreinen, maar kan beter. Het “Buurt-Bestuurt” principe uit Rotterdam introduceren in onze gemeente is één van die idealen. Verbeterde accommodaties voor (sport)verenigingen en een multifunctioneel sportcentrum centraal in onze gemeente zijn de andere.Trots:
Ben ik best wel op hoe mijn leven tot nu toe. Trots op mijn gezin, mijn familie. mijn sportieve carrière (de tijd bij Kozakken Boys springt er uit) en mijn werkzame leven. Echt mooie tijden meegemaakt.
Trots, maar dan anders, op Lokaalbelang. Je staande houden als echt Lokale politieke partij (met onze huidige wethouder Peter van der Ven als boegbeeld)  in de huidige tijd en kijkend wat de afgelopen 4 jaar met de andere politieke partijen is gerealiseerd in deze “magere”jaren.
Henk Bouman (Inwoners)

Henk-Bouman


geb 29-06-1941
’t Zand 39, 4254 XP Sleeuwijk
0183 302109
e-mail: henk.bouman@werkendam.nl

Opleiding:
Leraar Lichamelijke Opvoeding en Maatschappijleer, diploma Leerlingbegeleider en counseling.

Beroep:
Docent (gepensioneerd)

Ruim 40 jaar woonachtig in Sleeuwijk. Getrouwd en vader van 3 kinderen: 2 zoons (42 en 25 jaar) en 1 dochter (39 jaar). Opa van 3 kleinkinderen: 14, 12 en 10 jaar. Van beroep ben ik leraar bewegingsonderwijs en later onderwijscoördinator in het VMBO geweest. Op dit moment geniet ik van mijn vroeg pensioen en kan ik mijn politieke idealen nastreven.


Hoe in de politiek terecht gekomen?
Sinds lange tijd actief in kerk- en verenigingswerk, sport en politiek. Als mede oprichter van de lokale partij Dorpsbelang in 1996, vond ik dat het tijd werd voor verandering in de politiek. Een verandering waarin de burger meer betrokken wordt bij de besluitvorming.

Politieke doelstelling / ideaal:
Mijn motto is: ‘Interactief besturen’. De burger moet vroegtijdig bij besluitvorming betrokken worden. Dat gebeurt nu al beter maar zeker nog niet voldoende.
Om nog meer daadkracht en invloed op het bestuur van de gemeente te krijgen, heb ik in 2006 van harte meegewerkt aan het tot stand komen van SDc. Een sterke lokale partij, los van de landelijke partijpolitiek, die de lokale problemen beter aan kan pakken.

 

Ad Bakkers (Grondgebied)

ad bakkers
geb 03-01-1947
Stadhoudershoef 8a 
4273 XZ Hank
(0162) 85 29 58
email: ad.bakkers@werkendam.nl

Opleiding:
Autotechniek

Beroep:
Ondernemer
 De opleiding autotechniek heb ik heel wat jaar geleden afgerond. Na het behalen van mijn diploma heb ik diverse aanvullende specialisaties hierop gedaan waarna ik een eigen onderneming ben begonnen. Sinds 1973 ben ik woon- / werkzaam in Hank en ben ik betrokken geraakt bij verschillende activiteiten en verenigingen. Dit heeft mij doen besluiten mezelf te verdiepen in de gemeentelijke politiek zodat ik op die manier wat kan betekenen voor de onze gemeenschap.

Hoe in de politiek terecht gekomen?

In 1999 heb ik aansluiting gezocht bij “de Stuurgroep” om op deze manier beter gehoor en invulling te kunnen geven aan de lokale wensen en ideeën van de inwoners van onze gemeente.
Politieke doelstelling / ideaal:
Politiek dichter bij de burger brengen.
Sandra Paans (Inwoners)

Sandra Paans foto 5Geb. datum:
26-8-1983 in Gorinchem
Rijksstraatweg  36 
4254 XG Sleeuwijk

Opleiding:
Nederlands Recht, master strafrecht
Beroep: 
Algemeen directeur Werkendamse Verwarmings Centrale en Werkendamse Verwarmings Industrie
Achtergrond
:
Begonnen op ’t Kompas in Werkendam, daarna 6 jaar Gymnasium Camphusianum in Gorinchem om de schoolcarrière af te sluiten op de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Vervolgens 5 jaar strafrechtadvocaat geweest in Rotterdam en daarbij de meest uiteenlopende zaken behartigd.

Hoe in de politiek terecht gekomen? 
Een aantal jaren geleden ben ik gevraagd door Bob du Burck om eens te komen kijken bij een bijeenkomst van Lokaalbelang. Het klikte meteen, de denkbeelden en de mensen spraken me aan. Ik wilde meer betrokken worden bij het Werkendamse leven na een aantal jaren mentaal in de stad te hebben gebivakkeerd. Door deel te nemen aan het politieke leven wil ik een bijdrage leveren aan de maatschappij en dan in het bijzonder de Werkendamse gemeente.
Politieke doelstelling:
Allereerst het behouden van de eigen identiteit van de afzonderlijke dorpen waarbij het belang van de burger centraal staat.
Daarnaast zou ik het heel mooi vinden als alle mensen deel kunnen nemen aan het maatschappelijke leven (werk, gezin, vereniging), elk op hun eigen manier en met hun eigen mogelijkheden maar wel met een positieve bijdrage. Voor de mensen die niet mee kunnendoen zal er een vangnet gecreëerd moeten worden, voor de mensen die niet mee willendoen, zal het vangnet wat mij betreft geen oplossing mogen bieden.  
Ideaal:
Mijn ideaal is een participatiesamenleving waarbij men zeker goed voor zichzelf zorgt maar minstens net zo goed voor een ander.
Trots:
In de eerste plaats ben ik trots op het bedrijf dat mijn vader heeft neergezet en daarbij ook nog eens zijn gezin niet is vergeten. Trots dat we het voort mogen zetten en trots op de mensen die daaraan mee werken.
En uiteraard is trots ook de gepaste emotie voor hetgeen Lokaalbelang heeft neergezet de afgelopen periode. En trots op de beste lijsttrekker en wethouder van deze gemeente.

Wim de Graaf (Grondgebied)
Wim de GraafOpleidingen:
Beroepsopleiding  in de groene sector en cultuurtechniek.
Managementopleiding overheidsorganisaties.

Beroep:
Afdelingshoofd van een gemeentelijke afdeling.

Achtergrond:
Sinds 1988 woonachtig  in Sleeuwijk, getrouwd en vader van 2 kinderen.
Sinds 1979 werkzaam als manager van een technische afdeling in één van de grote steden.
Actief in het verenigingsleven en daarin ook een aantal jaren bestuursfunctie,s vervult.
Lid van de adviesraad Wonen bij een woningbouwcorporatie.

Hoe in de politiek terechtgekomen:
In 1996 ontstond onder de bevolking van Sleeuwijk een sterke roep naar verandering in de politiek.
Dit naar aanleiding van het, door de toenmalige politiek, volstrekt negeren van de wensen van de  bewoners in Sleeuwijk om bij belangrijke besluiten in het dorp betrokken te worden.
Hieruit voortkomend met een aantal gelijkgestemden mede oprichter van de lokale partij Dorpsbelang.
Sinds die tijd actief betrokken bij de plaatselijke politiek als bestuurslid van de partij en een aantal jaren raadslid/fractievoorzitter  van Dorpsbelang.

Politieke doelstelling / ideaal:
Primair was en is mijn ideaal dat de  betrokkenheid van de bewoners van de gemeente Werkendam bij de besluitvorming nog verder wordt vergroot, en dat de regeldrift van de
(plaatselijke) overheid wordt beteugeld.
Er is op dit punt al veel ten goede veranderd, maar het blijft nog steeds noodzakelijk  hier aan te werken.
In 2006 één van de initiatiefnemers tot de oprichting van SDc. nu geheten LOKAALbelang.
Hierdoor is een sterk politieke beweging ontstaan die daadkrachtig zijn bijdrage levert aan de plaatselijke politiek.
Dit om los van elke landelijke partij of beweging op te komen voor de plaatselijke belangen van de bewoners van al onze dorpskernen in de gemeente Werkendam.

Trots:
Ik ben enorm trots op het feit dat LOKAALbelang 4 jaar geleden deel is gaan uitmaken van het college, bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft genomen en met een prima wethouder veel tot stand heeft kunnen brengen.

 

 Burgerleden:
Leendert-Jan vd Koppel (Bestuur)
Hetty Schelle (fractiesecretariaat)
    © Copyright Lokaalbelang